Ydelser

Ledelsessparring

Brug for nye perspektiver, ideer til handlinger, eller få brudt strategien ned til konkrete mål, som engagerer og vækker medarbejdernes handlekraft. Som leder er du ofte meget alene i sådanne situationer, og har brug for en at spille boldene op ad.

Title of image
LEDELSESSPARRING

En god leder er i stand til at sætte visioner og være rollemodel for sine medarbejdere. En, der er modig og tør gå nye veje, og som kan skabe resultater for organisationen sammen med sine medarbejdere, ledere og øvrige samarbejdspartnere.
Alt det ved du godt, men måske står du lige nu foran en konkret forandringsproces, eller med nogle konkrete udfordringer som gør, at du har brug at blive udfordret på, hvad der skal sættes i gang først og hvordan du kommer bedst fra start? Eller måske er du ny leder eller en garvet leder i et nyt job? Sammen sætter vi system i dine overvejelser, få udfoldet de forskellige muligheder og få prioriteret hvad der er det vigtigste i din organisation og for dig på den korte og den lidt længere bane.
Ledelsessparring kan være et enkelt møde på 2-3 timer eller et forløb over nogle måneder, det afhænger af dit konkrete behov. F.eks. et klippekort 13.500 kr. med fem 1½ times møder, hvor du får sparring på dine ledelsesmæssige problemfelter.
Ring til mig på 40242002 eller skriv til lisbeth@vangbjerg.dk, så vi kan få en snak om, hvor jeg måske kan bistå dig og din organisation. Et indledende møde koster ikke noget, og måske får du to gode ideer, som du kan bruge, selvom du ikke vælger at gå videre med mig.


Lederudvikling – teams eller grupper

En toptunet ledergruppe er ofte den vigtigste enkeltfaktor for om I lykkes med jeres opgaver – nye som kendte.

Title text
TEAMS ELLER GRUPPER

Når I som organisation skal komme i mål med implementere nye tiltag, lave flere opgaver med samme ressourcer eller gennemføre en større strukturel eller indholdsmæssig forandring af jeres organisation, er skal ’lederholdet’ virke, ellers er der stor fare for, at I ikke kommer i mål. I tæt samarbejde med jer udvikler vi skræddersyede forløb, som tager udgangspunkt i jeres konkrete strategi og udfordringer. Omfanget kan være alt fra et enkelt seminar, en møderække, individuelle forløb med ledere eller noget helt syvende. Ring til mig på 40242002 eller skriv til lisbeth@vangbjerg.dk, så vi kan få en snak om, hvor jeg måske kan bistå dig og din organisation. Et indledende møde koster ikke noget, og måske får du to gode ideer, som du kan bruge, selvom du ikke vælger at gå videre med mig.


Forandringsledelse i praksis – få strategierne til at blive til virkelighed

Vi ved alle, at 7 ud af 10 forandringer fejler, fordi vi ikke får vore medarbejdere med. Forandringer lykkes, når vores medarbejderne forstår formålet med forandringen, og kan se, hvordan de kan bidrage med deres viden, erfaring og kompetencer. Lav en plan, hvor dine medarbejdere ’får lov til at gå med’.

Title of image
FORANDRINGSLEDELSE

Forandringer i organisationer kræver langsigtede strategier og gennemgribende indsatser, det ved alle der har arbejdet med ledelse. Mine praktiske erfaringer både som leder og konsulent stiller jeg til jeres rådighed, når I skal lægge en strategi, lave en plan for den samlede forandringsproces, og lave en strategi for hvordan I kan kommunikere de nye tiltag effektivt ud i organisationen eller hvordan I undervejs vil understøtte de nye tiltag samt tjekke op på, om I opnår de resultater, som I ønsker.
Måske har I brug for en grundig sparring på, hvordan I kan realisere alle de mange nye tiltag, hvordan I kan lave de nye arbejdsgange eller bruge de nye teknologier, eller hvad det nu er I skal i gang med. Og ikke mindst hvordan får I skabt medejerskab bredt i jeres organisation til det nye. I min logik er omtanke og planlægning af den samlede proces INDEN vi går i luften vigtigt. Jeg tilbyder konsulentbistand og sparring omkring den samlede proces, planlægning af forskellige tiltag (f.eks. nye arbejdsgange, ny mødestruktur, udvikling af ny arbejdskultur) eller blot en ledelsessparring til dig alene eller sammen med dit lederteam. Dit og organisationens behov vil altid være mit udgangspunkt og målet vil altid være, at de besluttede forandringer bliver implementeret med succes, f.eks. målt på om der er ejerskab hos medarbejderne, og at det er lykkes jer undervejs at sikre en klar og tydelig kommunikation om hvorfor, hvad, hvornår og hvordan de nye tiltag sættes i gang.
Ring til mig på 40242002 eller skriv til lisbeth@vangbjerg.dk, så vi kan få en snak om, hvor jeg måske kan bistå dig og din organisation. Et indledende møde koster ikke noget, og måske får du to gode ideer, som du kan bruge, selvom du ikke vælger at gå videre med mig.