Få succes med implementering

gå fra ord til handling
Når strategien, planen eller politikken er besluttet, så kommer det store arbejde for dig som leder. Du skal få din organisation til at gå fra ord til handling, og her kan jeg hjælpe dig.

Mine ydelser

Du får rådgivning/sparring til

Uden en fælles forståelse af hvor vi skal hen, når vi ikke langt. Der skal skabes processer, som bidrager til et bredt ejerskab, uanset om visionerne eller strategierne skal udvikles fra scratch eller det blot er en opdatering af de eksisterende. Jeg kan hjælpe jer med at kommer godt fra start.

Når vi skal i gang med stor eller mindre forandringer kommer vi i mål uden involvering af medarbejdere, brugere, frivillige og borgere. Og den involvering skal ske både før, under og efter. Et af de bedste værktøjer til at skabe vedvarende ændringer i din organisation at lave nye traditioner, nye arbejdsgange m.v. så der skabes ændringer i den daglige arbejdskultur blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.

Når strategierne er besluttet, skal de ud og gå, og det kræver involvering af den samlede organisation. Alle skal have viden om, hvilke effekter man tror, at den nye strategi vil få, og mange skal involveres i hvordan vi når derhen. Det kommer ikke af sig selv og at ’implementere i bund’, det skal orkestreres fra starten.

Når der skal findes forslag til besparelser og reduktioner, skal vi som ledelse sørge for at identificere reelle effektiviseringsmuligheder, så ’leverpostejen ikke blot bliver smurt tyndere’. At designe dette fra den første spæde idé til indhøstning af gevinsterne kræver en gennemtænkt proces med både involvering, innovation, prioritering og faktaindsamling.

Som leder har du brug for nye perspektiver, ideer til handlinger, eller få brudt strategien ned til konkrete mål, som engagerer og vækker medarbejdernes handlekraft. Eller du har måske brug for at få testet af om den masterplan du allerede har lavet nu også er robust nok? Som leder er du ofte meget alene i sådanne situationer. Sammen sætter vi system i dine overvejelser, få udfoldet de forskellige muligheder og få prioriteret hvad der er det vigtigste i din organisation og for dig på den korte og den lidt længere bane – alt sammen tilpasset dine styrker og udviklingspunkter og din organisations behov.

I skal kunne løfte i flok, hvis I skal lykkes. Behovet for udvikling af det nære ledelsesteam opstår, når vi skal gennemføres nye tiltag, eller der er nye ledere på holdet eller måske bare fordi I har behov for at skabe det fælles billede af fremtiden og opgaverne. Eller måske skal en stor ledergruppe gennemføre opgaver eller forandringer, som de ikke er vant til?

Medarbejdere som forandringsagenter

Redskaber til forandringsledelse i praksis

Min tilgang
til ledelse

Tillid og troværdighed opbygges
og mistes i vores daglige ledelsespraksis

Gør hvad du siger

Handlinger taler højere end ord. Vores ord i tale og skrift drukner i informationshavet, men dine handlinger bliver husket på godt og ondt

Sig hvad du gør

Sæt lyd til dine mellemregninger, forklar og involver. Også til de overvejelser, som gjorde at du fravalgte noget eller det du er usikker på eller endnu mangler svar på

Omtanke skaber frihed

En realistisk analyse af nu-situation skaber rum til improvisation, frihed til at gå omveje og et robust overblik er en stærk ballast, når ’stormene sætter ind’

Alene kan du intet

Du kan sætte rammerne og retningen, men uden en stærk koalition og en bred involvering af medarbejdere, samarbejdspartnere osv. når du ikke dine eller organisationens mål

Kontakt